AQma Timer - 12 kanałów

Utworzono: 30 maj 2016

12-kanałowy timer włącz / wyłącz. Każdy z kanałów pracuje z rozdzielczością sekundową i może przechodzić przez godzinę 0:00. Układ jest odporny na zaniki napięcia. Po powrocie zasilania AQma Timer wstaje z ustawieniami kanałów adekwatnymi do aktualnej godziny. 

Gotowe, oprogramowane, gotowe do działania Arduino i zegar RTC można zakupić tutaj: http://AQma.pl

Ustawienia dla poszczególnych kanałów są zaszyte w kodzie. Po bardziej rozbudowany projekt (6 kanałów timerów, dolewka, PWM dla LED, karmienie, opóźniony start, sterowanie z aplikacji na Windows,  itp) zapraszam: http://magu.pl/aqma

Przykładowa sekcja ustawień dla kanału pierwszego:

///////////////////////////////////////////////////
// Ustawienie obwodu 1 ////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
// PIN Arduino
#define t1Pin 2

// Godzina, minuta, sekunda włączenia obwodu 1
byte t1HOn=9, t1MOn=30, t1SOn=0;

// Godzina, minuta, sekunda wyłączenia obwodu 1
byte t1HOff=21, t1MOff=30, t1SOff=0;
///////////////////////////////////////////////////

Co tu jest napisane? Przekaźnik SSR będzie obsługiwany przez pin 2 (D2) Arduino. Obwód włączy się o godzinie 09:30, sekund 00, natomiast wyłączenie nastąpi o godzinie 21:30, sekund 00.

Analogicznie wyglądają ustawienia dla pozostałych jedenastu kanałów. Należy określić pin Arduino i czas włączenia i wyłączenia. Domyślnie wszystkie kanały są ustawione na ON:09:30, OFF: 21:30. 

Godzinę na zegarku RTC można ustawić za pomocą aplikacji AQma Configurator (http://magu.pl/aqma). Reszta ustawień będzie zignorowana. 

Schemat: 

A4 - SDA (na RTC), A5 - SCL (na RTC). Do tego +5V i GND do RTC.  

Przekaźniki SSR należy podłączyć do pinów od D2 do D13. 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (AQmaTimer_v1.0.0.zip)AQmaTimer_v1.0.0.zip[Kod do Arduino]1108 Pobieranie2016-05-30