Ładowanie JQuery

Utworzono: 08 marzec 2011

(najlepszy pogrzebacz do Ajaxa)  - AKTUALIZACJA 23.01.2013

Dlaczego lepiej załadować JQuery ze zdalnego serwera? Bo się keszuje!

Przy każdym nowym projekcie szukam serwera google który hostuje jquery i zazwyczaj trochę mi schodzi zanim go po raz kolejny zlokalizuje.Od dzisiaj basta!

<head>  

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="/http://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="/http://code.jquery.com/ui/1.11.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" type="text/css" media="screen" />

</head>  

W przypadku pojawienia sie nowej wersji wystarczy zmienić jej numer w linku. Dotyczy to JQuery i JQueryUI.

Themesy można moyfikować zmienijąc nazwę w linku, niektore z możliwych opcji:  ui-lightness ui-darkness smoothness  start redmond sunny overcast le-frog flick pepper-grinder trontastic swanky-purse vader  

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js