Kilka przydatnych sztuczek PHP

Utworzono: 11 luty 2012

$tekst = '123456789';

wycinanie pierwszego znaku

substr($tekst,1);  

 

wycinanie ostatniego znaku

substr($tekst,0,-1);  

wyświetl trzy znaki poczynając od znaku numer 2 (numeracja od 0)

substr($tekst,2,3);  

wyświetl cztery ostatnie znaki

substr($zmienna,-4);

wytnij białe znaki z początku i końca zmiennej:

trim($zmienna);

czy string zawiera xxx, uwaga na operator porówniania === lub !==

if ( strpos($tekst,'xxx') === false ) { echo 'nie zawiera'; } 

 

zamiana wszystkich jedynek na dwójki

str_replace('1','2',$tekst);

 

usuwanie spacji 

str_replace(' ','','tekst bez spacji');

 

wyświetlenie wyniku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

number_format('123.456',2);

 

wyświetlanie dwóch miejsc po przecinku, zamiana kropki na przecinek i spacja jako separator tysięcy

number_format('123000.456',2,',',' ');

 

Dzisiejsza data

date('Y-m-d');

 

Odejmowanie dat, różnica

$DataDzisiejsza = date_create(date('Y-m-d'));

$DataOdejmowana = date_create('2011-02-29'); 

$RoznicawDniach = date_diff($DataDzisiejsza,$DataOdejmowana) -> format ('%R%a');

 

Obsługa tablic

<?php

$client['1000']= ['firstName'=>'Jan','lastName'=>'Kowalski'];
$client['1001']= ['firstName'=>'Max','lastName'=>'Paradys'];
$client['1002']= ['firstName'=>'Kasia','lastName'=>'Figura'];

echo '********************** Array ********************************</br>';
 echo '<pre>';
 echo print_r($client);
 echo '</pre>';


echo '*********************** All firstName ********************** </br>';
 foreach($client as $key=>$row) {
  echo $row["firstName"];
  echo '</br>';
}

echo '*********************** Client: 1000 ***********************</br>';
 echo $client['1001']['firstName'].'</br>';
 echo $client['1001']['lastName'];

?>