Linux

Utworzono: 17 październik 2017

systemctl stop lightdm

Utworzono: 30 wrzesień 2016

dpkg-reconfigure locales

Utworzono: 11 czerwiec 2015

Najprościej:

crontab -e

@reboot /siezka/nazwa_skryptu

 

Albo trudniej:

na górze skryptu:

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides: nazwa_skryptu.sh
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $all
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description: nazwa_skryptu
# Description: jakis dlugi opis
### END INIT INFO

Potem:

ln -s /xxx/skrypt.sh  /etc/init.d/skrypt.sh

cd /etc/init.d/

update-rc.d skrypt.sh defaults

 jeżeli jest kicha to:

runlevel

cd /etc/init.d/rc.(runlevel)

ln -s ../init.d/nazwa_skryptu ./S06nazwa_skryptu

Utworzono: 06 kwiecień 2016

apt-get update

apt-get install apache2

apt-get install mysql-server mysql-client

apt-get install php5-mysql libapache2-mod-php5

service apache2 restart

 

Utworzono: 06 maj 2015

apt-get install bash-completion

 

W /etc/bash.bashrc odkomentuj albo dodaj:

if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
. /usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
fi

Utworzono: 06 kwiecień 2016

HDD:

hdparm -Tt /dev/sda

 

CPU:

lscpu

cat /proc/cpuinfo

Utworzono: 06 maj 2015

w /etc/proftpd/proftpd.conf dopisać:

RequireValidShell       no

 

w /etc/passwd ustawić powłokę na /bin/false

Utworzono: 05 kwiecień 2016

fsck after boot:

touch /forcefsck

echo y > /forcefsck

reboot

 

Manual fsck:

init 1

umount /dev/sdaX

fsck /dev/sdaX

Utworzono: 06 maj 2015

do /etc/ssh/sshd.config dodać:

MaxAuthTries 3

w firewallu:

Więcej...
Utworzono: 22 styczeń 2016

backup jednej bazy:

mysqldump -u user nazwa_bazy -p> /gdzie/zapisac.sql

backup wszyskich baz:

mysqldump -u root --all-databases -p> /gdzie/zapisac.sql

naprawa wszystkich baz:

mysqlcheck -u root --auto-repair --check --all-databases -p

naprawa tabeli:

mysql -u user -p

use nazwa_bazy;

REPAIR TABLE nazwa_tabeli_do_naprawienia;

Przywracanie bazy z backupu (dumpa):

mysql -u user -p nazwa_bazy < /gdzie/jest/zrzut.sql

 

 

 

Utworzono: 06 maj 2015

PKM na maszynie / Guest / Install/Upgrade VMware Tools 

mount /dev/cdrom /mnt/

tar -C /tmp -zxvf /mnt/VMwareTools-x.x.x-x.tar.gz

cd /tmp/vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

Utworzono: 13 styczeń 2016

InnoDB: Error: space header page consists of zero bytes in data file ./ibdata1

edit /etc/mysql/my.cnf

Więcej...
Utworzono: 04 maj 2015

Na kliencie:

ssh-keygen -t rsa -b 4096

chmod 700 ~/.ssh

chmod 600 ~/.ssh/*

 ssh-copy-id nazwa_zdalnego_uzytkownika @ adres_serwera

 

Więcej...
Utworzono: 16 grudzień 2015

Ω

°

μ

²

³

ipscan

Utworzono: 30 styczeń 2015

Konfiguracja DNS'a BIND 9  na debianie. Bez zachowania struktury konfiguracji (bo kto bogatemu zabroni)

Więcej...
Utworzono: 14 grudzień 2015

apt-get install pptpd

/etc/pptpd.conf

localip 172.17.17.17

remoteip 172.17.17.26-30

Więcej...
Utworzono: 29 styczeń 2015

Założenie quoty dla użytkownika test na drzewie (/)

apt-get install quota

Więcej...
Utworzono: 17 lipiec 2015

du -ah /| sort -h -r| head -n 20

Utworzono: 29 styczeń 2015

update-alternatives --config editor

Utworzono: 24 czerwiec 2015

apt-get install iw

apt-get install wireless-tools

apt-get install wpasupplicant

apt-get install firmware-ralink

Więcej...
Utworzono: 22 czerwiec 2015

fdisk -l

fdisk /dev/mmcblk0

Więcej...
Utworzono: 29 styczeń 2015

Od początku do końca... User ma możliwość zapisu tylko w katalogu /home/hosting/<user>/www, dostaje lipnego shella i linkowany jest do /var/www/nazwausera (moze byc np test.pl)

Dodawanie użytkownika, z palca:

useradd -r -s /bin/false test -g hosting -d /home/hosting/test -m

Teraz uprawnienia, zawsze zapominam jak powinny wyglądać, a powinny się przedstawiać następująco :)

Więcej...
Utworzono: 22 czerwiec 2015

a2enmod ssl

a2ensite default-ssl

mkdir /etc/apache2/ssl

Więcej...
Utworzono: 02 grudzień 2014

W skrypcie php przed mysql_select_db należy dodać:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");