Mysql - przydatne rzeczy, select bez nagłówka, zakres dat, bez powtórzeń, BASH

Utworzono: 16 październik 2014

HOURS_AGO=48

`mysql --skip-column-names -u USER -pPASSWORD_WITHOUT_SPACE -D DATA_BASE_NAME -e "select DISTINCT SOMETING from TABLE_NAME where timestampdiff(HOUR, time, NOW()) < $HOURS_AGO;" > /home/magu/result.list`

 "time" to nazwa kolumny z timestam;

 Dwie kolumy do trzeciej UPDATE pracownicy SET imie_nazwisko = CONCAT(imie,' ',nazwisko);