SSH bez hasła, skrypt backupu

Utworzono: 04 maj 2015

Na kliencie:

ssh-keygen -t rsa -b 4096

chmod 700 ~/.ssh

chmod 600 ~/.ssh/*

 ssh-copy-id nazwa_zdalnego_uzytkownika @ adres_serwera

 

 #SKRYPT

 #!/bin/bash

DT='date +%Y%m%d%H%M%S'
FILE=/XXX/backup/XXX_$DT.sql
REMOTEDIRECTORY=XXX/backup
REMOTEIP=X.X.X.X
REMOTEUSER=XX
DBUSER=xxxx
DBPASSWORD=xxxx
DBASE=xxx

mysqldump -u $DBUSER -p$DBPASSWORD $DBASE > $FILE

scp $FILE $REMOTEUSER@$REMOTEIP:~/$REMOTEDIRECTORY/