Ograniczenie ilości błędnych logowań po SSH (do 9)

Utworzono: 06 maj 2015

do /etc/ssh/sshd.config dodać:

MaxAuthTries 3

w firewallu:

$IPT -I INPUT -p tcp --dport 22 -i $LAN -m state --state NEW -m recent --set

$IPT -I INPUT -p tcp --dport 22 -i $LAN -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 3 -j DROP