Autouzupełnianie poleceń w bash - Debian

Utworzono: 06 maj 2015

apt-get install bash-completion

 

W /etc/bash.bashrc odkomentuj albo dodaj:

if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
. /usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
fi