Skrypty startowe Debian 8

Utworzono: 11 czerwiec 2015

Najprościej:

crontab -e

@reboot /siezka/nazwa_skryptu

 

Albo trudniej:

na górze skryptu:

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides: nazwa_skryptu.sh
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $all
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description: nazwa_skryptu
# Description: jakis dlugi opis
### END INIT INFO

Potem:

ln -s /xxx/skrypt.sh  /etc/init.d/skrypt.sh

cd /etc/init.d/

update-rc.d skrypt.sh defaults

 jeżeli jest kicha to:

runlevel

cd /etc/init.d/rc.(runlevel)

ln -s ../init.d/nazwa_skryptu ./S06nazwa_skryptu