Linux

Utworzono: 06 listopad 2014

Ctrl + 5

quit

 

Utworzono: 24 październik 2014

 <VirtualHost domain.com>

    ServerName domain.com
    ServerAdmin webmasterdomain.com
    DocumentRoot /var/www/domain.com
    ServerAlias www.domain.com

</VirtualHost>

 

Więcej...
Utworzono: 25 kwiecień 2014

Konfiguracja rsyslog:

w /etc/rsyslog.d utworzyć plik firewall.conf jego zawartość:

Więcej...
Utworzono: 16 październik 2014

HOURS_AGO=48

`mysql --skip-column-names -u USER -pPASSWORD_WITHOUT_SPACE -D DATA_BASE_NAME -e "select DISTINCT SOMETING from TABLE_NAME where timestampdiff(HOUR, time, NOW()) < $HOURS_AGO;" > /home/magu/result.list`

 "time" to nazwa kolumny z timestam;

 Dwie kolumy do trzeciej UPDATE pracownicy SET imie_nazwisko = CONCAT(imie,' ',nazwisko);

Utworzono: 17 kwiecień 2014

a2enmod rewrite

service apache2 restart

vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Więcej...
Utworzono: 07 październik 2014

/etc/php5/apache2/php.ini

display_errors On

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

 

/etc/init.d/apache2 restart

 

Utworzono: 26 luty 2014

Sprawdzenie jaki demon nasłuchuje na jakim porcie TCP/UDP 

netstat -nlpt netstat -nlpu  

Sprawdzenie konfiguracji skompilowanego jądra:  

cat /boot/config-`uname -r`  

Wyswietlenie adresów mac w sieci:

nast -i eth0 -m

ping -I ethX -b 255.255.255.255

Utworzono: 30 wrzesień 2014

Przy starcie shift, potem recovery... i root console...

 

mount -o remount,rw /

chmod 640 /etc/shadow

passwd root

 

Utworzono: 29 kwiecień 2012

Po aktualizacji systemu do ubuntu 12.04 dwa razy z rzędu całkowicie rozładowałem baterię w laptopie. W normalnych warunkach po zamknięciu klapy powinna nastąpić hibernacja, jednak w nowym unity nie dosyć że sprzęt się nie hibernował to jeszcze w opcjach zasilania nie dało się wymusić zahibernowania po zamknięciu klapy.

Więcej...
Utworzono: 26 wrzesień 2014

Komunikat: error (network unreachable) resolving

mcedit /etc/default/bind9

 

# run resolvconf?
RESOLVCONF=yes
# startup options for the server
OPTIONS="-4 -u bind"

Utworzono: 04 kwiecień 2012

Żeby sprawdzić ile zdjęć pstryknął aparat pod Windowsem można użyć Opandy która z danych EXIF wyciąga ilość klapnięć migawki. Linux ma alternatywę na GPL o nazwie  exiftool.  Instalacja:  

sudo apt-get install libimage-exiftool-perl  

Więcej...
Utworzono: 22 wrzesień 2014

mkdir /var/www/xxx

chown www-data.www-data /var/www/xxx

touch /svn/projekt/path/hooks/post-commit

 

Więcej...
Utworzono: 01 kwiecień 2012

Od dłuższego czasu szukałem dobrego programu, który będze w stanie w szybki sposób poprawić jakość zdjęcia. Zależało mi przede wszystkim na zaawansowanym zarządzaniu kolorami, wyostrzaniu, kadrowaniu. Program miał otwierać raw i jpg. W końcu znalazłem coś co jest naprawdę godne polecenia. Program nazywa się PHOTIVO można nim nawet skorygować dystorsję i aberrację chromatyczną, są dostepne paczki dla ubuntu.  

4,8;0,48;0 - Gimp Unsharp Mask

Utworzono: 06 sierpień 2014

nfdump -R /var/xx/2014/08/06/ -s dstip/bytes -L +10M 'src net 10.0.0.0/24'

nfdump -R /var/xx/2014/08/06/ -s dstip/bytes -L +10M 'src net 10.0.0.0/24'

Utworzono: 10 marzec 2012

Przelotka USB -> COM (RS232) na chipsecie Prolific (pl2303) instaluje się bez użycia zewnętrznych sterowników, ale też bez żadnych komunikatów. Aby sprawdzić czy wszystko jest ok, mozna zerknąć na polecenie lsusb, powinno się pojawić coś typu "... Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port". Żeby się dowiedzieć jakie urządzenie obsługuje emulowanego coma można skorzystać z polecenia

Więcej...
Utworzono: 04 lipiec 2014
# The loopback network interface
auto lo
   iface lo inet loopback
 
# The primary network interface
auto eth0
   iface eth0 inet static
   address 192.168.0.10
   netmask 255.255.255.0
   network 192.168.0.0
   broadcast 192.168.0.255
   gateway 192.168.0.1
 
na koniec: /etc/init.d/networking restart
 
 
Utworzono: 10 marzec 2012

Aby zreanimować padniety router lub switch może się zdarzyć potrzeba aktualizacji za pomocą protokołu xmodem. Żeby to zrobić pod Linuksem i to jeszcze z u gui trzeba zainstalować CuteCom (apt-get instal cutecom). Program obsługuje również Zmodem, Ymodem, 1kXmodem. Można go używać do "normalnej" komunikacji z przełącznikami po konsoli, ale nie jest zbyt wygodny, np. znak ? podpowie dopiero po enterze. Do odratowania trupa się nadaje idealnie, coś jak hyperterminal :-)

Utworzono: 14 czerwiec 2014

You don't have permission to access /phpmyadmin on this server.
Żeby się dostać do panelu należy dodać do konfigu /etc/apache2/cond.d/phpmyadmin.conf w odpowiednie miejsce dodać dwie linie:

Więcej...
Utworzono: 08 marzec 2012

Aby sprawdzić ilości powtarzających się linii w pliku tekstowym i je wyświetlić (ewentualnie zapsać do pliku) trzeba napisać co nastepuje...  

uniq -c ./baza | grep -v " 1 "    

I automacik do ściągniecia, zapisujący wynik do pliku.  Pobierz skrypt

Utworzono: 05 czerwiec 2014

Usunięcie pierwszej linii z pliku:

sed -i 1d /sciezka/do/pliku

Utworzono: 01 marzec 2012

Aby zadziałały vlany na Ubuntu, Debianie należy zainstalować pakiet o nazwie vlan (apt-get install vlan) Następnie należy uzupełnić plik /etc/network/interfaces w następujący sposób:   (dla vlanów o numerze 5 i 10 i adresów odpowiednio 172.0.0.5, 192.168.1.10)

Więcej...
Utworzono: 02 czerwiec 2014

Wycinanie określonych kolumn:

cut --delimiter\="." -f nr_kolumny

 

Więcej...
Utworzono: 26 styczeń 2012

Instalacja drukarki  DCP-J315W na Ubuntu 11.10 64 bitowym wyglada następująco...   

ściągnąć: LPR driver i cupswrapper driver ze strony brothera

Więcej...
Utworzono: 29 kwiecień 2014

/sys/class/net/ <tabulator>

ethtool ethX  

albo:

cat /sys/class/net/ethX/operatestate  

Utworzono: 06 styczeń 2012

Ostatnio zdarzyło mi się że po aktualizacji systemu do Ubuntu 11.10 górny pasek w Unity (ten z zegarkiem, głośnikiem, ikoną koperty itd) zrobił się bardzo brzydki. Taki sam problem pojawił sie w menadzerze plików. Nautilus wyglądał jak wyjęty z win98. Instalowałem konfiguratory, motywy itp. ostatecznie udało sie w bardzo prosty sposób:

Więcej...