Juniper

Utworzono: 07 listopad 2012

save ftp://login:haslo@adres_serwera_ftp/nazwa_pliku_jaki_ma_sie_stworzyc  

set interfaces ge-x/x/x ether-options speed 

show chassis environment

802.1x - Junos Pulse:

 

set interfaces ge-x/x/x unit 0 family ethernet-switching port-mode access
set interfaces ge-x/x/x unit 0 family ethernet-switching vlan members vlan_name
set protocols dot1x authenticator interface ge-x/x/x.0 supplicant multiple
set protocols dot1x authenticator interface ge-x/x/x.0 retries 1
set protocols dot1x authenticator interface ge-x/x/x.0 transmit-period 10
set protocols dot1x authenticator interface ge-x/x/x.0 maximum-requests 1
set protocols dot1x authenticator interface ge-x/x/x.0 guest-vlan vlan_name

IDP

run show security idp predefined-attacks

 

Porównanie zmian w konfiguracji 

# show | compare rollback ?

Cofanie zmian, bez zapisywania 

rollback 0

Ścieżka połączenia portów:

show virtual-chassis vc-path source-interface ge-x/x/x destination-interface ge-x/x/x