LACP na juniperze współpracujące z VMware

Utworzono: 07 listopad 2012

Żeby LACP (agregacja portów) działała prawidłowo pomiędzy Juniperem a VMware konfiguracja musi być dokładnie taka jak poniżej:  

chassis { aggregated-devices { ethernet { device-count 1; }

 

Powyższe umożliwi stworzenie interfejsu ae0 w stylu

set interfaces ae0... o parametrach jak poniżej

(device-count może być w przedziale 1-64 w zależności od tego ile chcemy stworzyć linków zagregowanych, nie jest to ilość fizycznych portów połączonych w jeden zagregowany interfejs)  

ae0 { unit 0 { family ethernet-switching { port-mode trunk; vlan { members [ vlan-jeden vlan-dwa vlan-trzy ]; } } }  

i na interfejsach w tym przypadku ge-0/0/1 ge-0/0/2 ma być tak i nic więcej, więc resztę delete

ge-0/0/1 { ether-options { 802.3ad ae0; } } ge-0/0/1 { ether-options { 802.3ad ae0; } }