Uruchomienie Cisco Phone Designer na Windows 7 64bit

Utworzono: 12 maj 2014

Trzeba spowodować żęby aplikacja otworzyła się w .NET 32bit, a robi się to tak:

start / uruchom 

cmd

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Ldr64.exe SetWow

 

Powrót do wersji 64bit 

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Ldr64.exe Set64