Kalkulator podgrzewania wody

Wprowadź dane!
Ilośc wody do podgrzania:    L
Temperatura początkowa wody:    °C
Temperatura docelowa wody:    °C
Czym ogrzewasz?
Moc grzejna:    W
Koszt KWh:    zł
  • Elementy wyliczane: czas podgrzewania wody, koszt podgrzania, energia pobierana z sieci potrzebna do uzyskania zadanej temperatury.
  • W przypadku pompy ciepła należy podać COP (coefficient of performance), współczynnik wydajności cieplnej. Obliczana energia zostanie podzielona na tę pobraną z sieci i całkowitą potrzebną do ogrzania wody z uwzględnieniem COP pompy. Koszt również zostanie policzony na podstawie COP.